VR 360 Lotuz Flatform

Tính năng của nền tảng 360 Lotuz

- Thương hiệu của doanh nghiệp / tuỳ biến logo
- Menu bên – Tuỳ biến chuyển động
- Menu phải – Video – chia sẽ – mặt bằng tổng thể – hình ảnh thư viện của dự án
- Menu trên – điều hướng dự án – đẽ dàng di chuyển đến vị trí cần thiết
- Menu trái – Danh sách công năng của dự án / Logo / số ĐT
- Tính tối ưu về tốc độ – dùng cdn, dùng máy chủ mạnh
- Team 3D Archiviz chuyên nghiệp, am hiểu kiến trúc, nội thất, quy hoạch