KG SCHOOL – OMAN

Nằm trên Muscat, Oman. Trường KG được thiết kế và xây dựng bằng container. Mục đích chính là tạo không gian mở để các em có thể kết nối với cảnh quan xung quanh kết hợp sự đơn giản trong kết cấu, màu sắc và vật liệu sử dụng.