Quy hoạch khu đô thị đẳng cấp thuộc bán đảo Bảo Ninh – Nơi có vẽ đẹp của cửa sông Nhật Lệ – Biễn Xanh cắt trắng – Nắng gió Quảng Bình.