Urban Bảo Ninh – Quảng Bình
Project

Urban Bảo Ninh – Quảng Bình

Quy hoạch khu đô thị đẳng cấp thuộc bán đảo Bảo Ninh…
FLORIDA HOTEL – USA
Project

FLORIDA HOTEL – USA

The main purpose is to create an ecoregion consisting of hotel buildings…