3D Configurator

3D Configurator là ứng dụng WEB và di động đặt riêng của chúng tôi cho phép tùy chỉnh ảo mọi loại sản phẩm ở chế độ 3D. Trình cấu hình 3D có thể được sử dụng như:

▪ Danh mục mô hình/sản phẩm 3D của bạn (nội thất, ánh sáng, thiết bị vệ sinh, ô tô)
▪ Thư viện vật phẩm dành cho iOS, Android hoặc Mac cho phép bạn trình bày và sử dụng các mô hình 3D

Tùy chọn:

1. Tùy chỉnh 3D bất kỳ loại sản phẩm nào
2. Khả năng di chuyển và thay thế vật thể trong không gian cũng như thay đổi chất liệu
3. Khả năng thiết kế không gian bằng công nghệ Thực tế tăng cường
4. Khả năng xem và chọn mọi biến thể của sản phẩm và các tùy chọn của nó một cách chi tiết
5. Khả năng lấy hình ảnh thực: chụp ảnh, sử dụng mô hình 3D và xem nó phù hợp với không gian thực như thế nào

Ưu điểm cho nhà sản xuất:

Điều phát triển tiền sản xuất (nguyên mẫu). Phát triển mô hình 3D của bộ sưu tập sản phẩm mới/hiện có bằng cách sử dụng bản vẽ, bản phác thảo hoặc hình ảnh để có khả năng xem sản phẩm ở chế độ 3D từ các góc độ khác nhau như một đối tượng thực. Không cần trải qua quy trình sản xuất thực tế, bạn có thể dễ dàng phát triển tất cả các biến thể sản phẩm có thể có để giới thiệu đầy đủ các loại sản phẩm hiện có.

Trình bày bài viết nguyên mẫu. Có được hình ảnh chân thực của sản phẩm được phát triển trong không gian nội thất hoặc dưới dạng bản cắt để trình bày danh mục và trang web. Có cơ hội quảng bá sản phẩm ngay cả trước khi mẫu được đưa vào sản xuất.

Vật liệu bài viết nguyên mẫu và cấu hình kết cấu. Thay đổi kết cấu và vật liệu ngay lập tức bằng cách sử dụng Bộ cấu hình 3D. Tạo ra một mặt hàng hoàn hảo cho khách hàng ngay trước mặt họ và do đó tránh việc trì hoãn buổi giới thiệu sản phẩm do không có sản phẩm.

Xuất mô hình 3D ở định dạng .png để hiển thị diện mạo của vật phẩm trong nội thất thực.

Lưu mô hình 3D đã xuất để phát triển thiết kế hơn nữa.

Ưu điểm cho nhà thiết kế:

Phát triển mô hình 3D cần thiết cho thiết kế nội/ngoại thất; mô hình này cũng có thể được sử dụng cho các giải pháp thiết kế trong tương lai.

Sử dụng các mô hình 3D đã phát triển để trình bày danh mục hoặc trang web nhằm minh họa nhiều loại sản phẩm có sẵn để bán hoặc sử dụng trong thiết kế.

Tiết kiệm thời gian và ngân sách trong khi thay thế vật liệu và kết cấu của các hạng mục ngay lập tức để phù hợp với những thay đổi nội/ngoại thất khác đã thực hiện. Chia sẻ mô hình 3D với khách hàng để thảo luận và thay đổi một số đối tượng của thiết kế đã tạo ngay tại xưởng thiết kế. Sử dụng mô hình 3D để thêm nó vào hình ảnh nội thất thực từ phòng trưng bày của bạn để giới thiệu cho khách hàng.