WAVE OFFICE – SEASIDE DA NANG

EDU BUILDING – MANDALAY

HÀ MY CODOTEL – ĐÀ NẴNG BEACH

PVD HOTEL – ĐÀ NẴNG

SYNDICATE CAFE – TAIWAN

NẮNG MIỀN TRUNG SCAPE – ĐÀ NẴNG

G ACADEMY – ISRAEL

CAFE HỘI AN – ĐÀ NẴNG

SEEDS INTERNATIONAL SCHOOL – PHILIPPINES

LAKEHOTEL – NAMHOIANA – QUANGNAM

FINLAND LIVING SPACE – FINLAND

XERO TECH FACTORY – USA

KG SCHOOL – OMAN

CUVER HOTEL – VIET NAM