3D Modeling

3D-Modeling.png

Mọi vật vốn là 3D, nhưng hầu hết các phương tiện truyền thông chỉ mô tả được 2D. Điều này làm chúng ta thiếu tin tưởng khi xem xét hàng hóa, hiện vật online, công nghệ quét 3D vật thể có thể xóa đi điều đó. Với Công nghệ này, mọi vật được hiển thị trong môi trường 3 chiều thực sự. Các bạn toàn quyền tương tác, xoay lật nó để quan sát ngay trong trình duyệt mà không cần cài đặt thêm phần mềm nào.

Tính năng nổi bật

Dễ dàng tương tác

Cung cấp cho khách hàng của bạn quyền kiểm soát những gì họ thấy bằng chức năng xoay, phóng to/thu nhỏ, đổi màu, tương tác với vật thể…

Dễ dàng tích hợp

Dễ dàng tích hợp vào mọi website và tương tác tốt trên mọi thiết bị 

Độ tin cậy cao

Mọi vật trông như thế nào thì nó sẽ trông như thế đó trên mô hình 3D

Các mô hình 3D nổi bật

Đang cập nhật…

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU