3D Modelling

Chúng ta sống trong thế giới ba chiều, vì vậy bất kỳ đối tượng nào xung quanh chúng ta đều có thể trở thành đối tượng của mô hình 3D – đó chỉ là vấn đề về ý định. Mặc dù mô hình 2D đã được các kiến trúc sư và nhà thiết kế sử dụng trong nhiều thế kỷ, nhưng kỷ nguyên mới của mô hình hóa và trực quan hóa 3D đã xuất hiện để thay đổi nhận thức của các chuyên gia về chi tiết và chủ nghĩa hiện thực.

Do đó, các nhà thiết kế nội/ngoại thất và kiến trúc sư hiện đang ngày càng sử dụng các mô hình 3D cho nhiều mục đích khác nhau: nắm bắt đối tượng tốt hơn bằng cách nhìn thấy đối tượng ở dạng ba chiều, tiếp cận đối tượng từ nhiều góc độ khác nhau để đưa ra các quyết định thiết kế sáng suốt hơn và để thử nghiệm các sửa đổi của đối tượng trong thời gian thực để chọn các tùy chọn thiết kế tốt nhất.
Mô hình 3D cũng rất có giá trị như một kỹ thuật tạo mẫu trước khi sản xuất, vì nó mang lại vô số cơ hội để thử nghiệm liền mạch với hình thức, kết cấu, màu sắc, vật liệu và các đặc điểm khác của sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất thực tế. Do đó, với mô hình 3D, bạn có thể thử nhiều thiết kế và đưa ra thiết kế tối ưu mà không cần rời khỏi studio và với phần mềm mô hình 3D duy nhất làm tài nguyên trong tay.