Thực tế ảo tăng cường

AR đang ngày càng phổ biến nhanh chóng vì nó mang các yếu tố của thế giới ảo vào thế giới thực của chúng ta, do đó nâng cao những thứ chúng ta nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận. Ứng dụng công nghệ là không thể nếu không sử dụng một thiết bị bổ sung: điện thoại di động mà bạn cài đặt ứng dụng di động, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay — AR nằm giữa thế giới thực và thế giới ảo.

HÃY LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI TIÊN PHONG KẾT HỢP CÁC YẾU TỐ AR TRONG BÀI TRÌNH BÀY VÀ TÀI LIỆU QUẢNG CÁO CỦA BẠN, ĐIỀU ĐÓ CHẮC CHẮN SẼ LÀM BẠN NỔI BẬT GIỮA ĐÁM ĐÔNG VÀ TẠO RA HÌNH ẢNH CÔNG TY ĐÁNG NHỚ.

Điều này khá dễ hiểu vì không phải “thực tế” được tăng lên mà là nhận thức của chính chúng ta. Không giống như Thực tế ảo, Thực tế tăng cường không yêu cầu một môi trường ảo hoàn toàn mà sử dụng không gian đã có sẵn và chỉ cần bổ sung thông tin ảo vào không gian đó.

Khi cả thế giới ảo và thực cùng tồn tại hài hòa, người dùng trải nghiệm AR sẽ có được một thực tế mới và được cải thiện, nơi thông tin ảo được sử dụng như một công cụ để cung cấp hỗ trợ trong các hoạt động hàng ngày của con người.