ĐẠI DƯƠNG XANH – BRIGHT LAND

Vị trí
Đà Nẵng, Việt Nam
Thể loại
Quy hoạch đô thị
Quy mô
200.000 m²
Giai đoạn
Concept

Đại Dương Xanh – Bright Land

  • Dự án quy hoạch 30hs
  • Địa thế đẹp nằm ven sông Cổ Cò
  • Tuyến đường huyết mạch đà nẵng đi hội an