QUANG TRI VILLA – VIET NAM

Vị trí
Quảng Trị, Việt Nam
Thể loại
Biệt thự
Quy mô
137.6 m²
Giai đoạn
Đã xây dựng