TP OFFICE BUILDING – VIET NAM

Vị trí
268, 30/4, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Thể loại
Tòa nhà văn phòng
Quy mô
2.500 m²
Giai đoạn
Built

Khái niệm chính của tòa nhà là “kết nối”, có một đường chạy quanh mặt tiền của tòa nhà và dường như kết nối các tầng với nhau.