LAKE HAVASU CITY – USA

Vị trí
Mỹ
Thể loại
Khu nghỉ dưỡng
Quy mô
63.000 m²
Giai đoạn
Concept

Mục đích chính là tạo ra một vùng sinh thái bao gồm các tòa nhà khách sạn với thiết kế đặc trưng cho kiến trúc địa phương, khu nghỉ dưỡng và thiên nhiên bao quanh nó.